͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
к ͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  к, ͹Ź 1758
ͼ :
ʼҹ :
[ѤҪԡ]  [ʼҹ]
 
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾ ͧѡ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ;鹷 (1,787)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ͹ (7,739)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ;ѡ (602)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾   (292)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ŵ (251)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ҹ, ºҹ (1,501)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ǹ (1,605)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  鹷ӹѡҹ (524)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ç (110)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾   (78)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ʵ (59)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  Թ (1,678)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾   (280)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ʴѡ (16,506)
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾ ӹ¤дǡ
ûҹʹöͧѡʹ­ͧ͡ѧ
¹ԡëѡմѾ
ŷͧѺҡԹ§ѵ
ʹԹö俿 SARLöǹ BRTö俿 BTS
öԹ MRTʶҹ֡ٹäҤ
:: ::
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾ ԡõԴ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ŷ cable tv
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  Դ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ԴԹ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ҧ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ʴءҧ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ͧѡ ʹ­
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  Ӵʹ­
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ͧǧûԴ cctv
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ԡ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ӤҴ
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾  ʴԡ÷
͹ : ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009, ࢵҧࢹ, ا෾

At 37 Residence[纻Сȹ]   [͹]   [䢻С]   [źС]
ʻС : DM460 ѡҧ
ʧǹԷҪʶԵ ੾мʹѺʹعҹ鹤 ͹ >  ҹǹҧࢹ͹ оҹ ͹ͧ 1600 ҷ ˹ 051521009 Ҫ 6,269

ʶҹ :
оҹ оҹ ࢵҧࢹ, ا෾ 10160ͧ :

ŷҧԹ :
Ҥ : 1,600 - 2,000 ҷ / ͹
һСѹ : 3,200 ҷ
俿 : 100 鹵 (ҷ) / / ͹
ҹ : 100 鹵 (ҷ) / / ͹
ǹҧ : 300 ҷ
Ѿ : - ҷ


´ :
ͧ͹ : 1 ͧ
ͧ : 1 ͧ
ͧ : ͧ
ͧ: ͧ
ӹǹ : 5
Ҵ鹷 : 21 ҧ   ()

´ :
Ҥ͹ⴺҹǹҧࢹ 5 ֡ U2, .¸Թ .48 ҧࢹ ͧѡҾ
Ҥ 1600 .͹(ǹҧ͹) .48 ¸Թ Ҵԭ,ꡫоҹ, ŵʴ͹ͧ , þ.Ծ ҫ.1500. 䫤öͧǼҹ24 .
051521009
ʶҹ֡ : Էԡ, ԷҪѮй, Էջ, Էɵʵ, SBAC, Է¹ ا෾
öШӷҧҹ 34, 39, 114, 185, 503, 522, 543, öоҹ-ʶҹö俿 BTS öͧǨҡҴԭоҹҫ.48 ֧Թҡ.2 ...
ö䫤˭ ҡ. 48...
ҡͧ÷Һ´ سͺ . 0-51521009

ӹ¤дǡͧѡ :
Ѿŷ§ͧ

ӹ¤дǡç :
ûʹ ǹͧ͡ѧҹ ҹҹʹöͧѡʹ­Ӵʹ­

ʶҹ§ :
Ҥ͹ⴺҹǹҧࢹ 5 ֡ U2, .¸Թ .48 ҧࢹ ͧѡҾ
Ҥ 1600 .͹(ǹҧ͹) .48 ¸Թ Ҵԭ,ꡫоҹ, ŵʴ͹ͧ , þ.Ծ ҫ.1500. 䫤öͧǼҹ24 .
051521009
ʶҹ֡ : Էԡ, ԷҪѮй, Էջ, Էɵʵ, SBAC, Է¹ ا෾
öШӷҧҹ 34, 39, 114, 185, 503, 522, 543, öоҹ-ʶҹö俿 BTS öͧǨҡҴԭоҹҫ.48 ֧Թҡ.2 ...
ö䫤˭ ҡ. 48...
ҡͧ÷Һ´ سͺ . 0-51521009

ҧǹçҺʶҹ֡ʹʶҹٹä˹§ҹҪҤöШӷҧ

駴¹Ф ҷҺҡ TD ͺس
С : ˹

*** Ѿ / СȵͧʴѺҪԡҹ ***
     سѤҪԡ еͧк֧ö繢šõԴͷѡ


С : 9 Ҥ 2549, 10:20 .
Ѻاش : 9 Ҥ 2549, 10:20 .

ͺ
:
:   Ѿ :
ͤ :
ͺ :  
  


 
 
 ԡͧѡ TD : ŧɳͧѡ/ԡ | ŧɳͧѡἹ Google | ѤҪԡͧѡ | ͹ͧѡ | ŧСͧѡ | Դ
Ǵͧѡ : ͧѡἹ Google | ͧѡԷ | ͧѡö俿 | ӹ¤дǡͧѡ
ͧѡѹ : ;ѡ, ͧ, ͧѡ | ͹ | ;鹷 | | ºҹ, ҹ | ǹ | ç | | Թ | Ҥӹѡҹ, ֡
ǴԡѺͧѡ : ԡâ | Ѻҡҧ | | | ԴԹ | ʹ­ | ͧѡʹ­